Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Przywidzu

"Człowiek trzeba mierzyć miarą serca, sercem ..."
Jan Paweł II

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Marszewskiej Górze rozpoczął działalność 22 stycznia 2008 roku zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Przywidz Nr XIII/129/2008 z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przywidzu, Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonuje w ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przywidzu.

Jest to placówka typu dziennego, przeznaczona dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi i intelektualnie niepełnosprawnych.
Podstawowym działaniem jest podtrzymanie dobrej kondycji psychofizycznej i rozwijanie umiejętności uczestników niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia.

ŚDS w Marszewskiej Górze jest jak sama nazwa wskazuje, domem w którym staramy się wszyscy bez wyjątku pomagać sobie nawzajem, dbać o atmosferę życzliwości i zrozumienia, a także wspólnie tworzyć miejsce, w którym dobrze oraz mądrze spędza się czas.
Wszystkim uczestnikom naszego Domu przysługuje szacunek, partnerskie traktowanie, a także wszelka możliwa pomoc i opieka.
Jak w każdym domu tak i u nas obowiązują pewne podstawowe reguły: przestrzeganie ogólnych norm współżycia społecznego, poszanowanie godności drugiego człowieka oraz mienia.

Ośrodek urządzony jest odpowiednio dla potrzeb osób niepełnosprawnych, posiada przystosowane pracownie oraz pokój konsultacyjno-relaksacyjny.

Uczestnicy dojeżdżają na zajęcia busem lub przychodzą samodzielnie.

Przez 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie realizowane są zajęcia według ustalonego programu. Zajęcia terapeutyczne w zależności od potrzeb i możliwości uczestników prowadzone są w pracowniach:

Pracownia kulinarna - w jej ramach proponuje się zajęcia z zakresu rozpoznawania poszczególnych produktów, przygotowywania posiłków, poznawania podstaw zasad żywienia, działania urządzeń gospodarstwa domowego, utrzymania porządku, higieny osobistej.
W ramach pracowni kulinarnej każdego dnia przygotowywany jest przy udziale terapeuty gorący posiłek, z którego korzystają wszyscy uczestnicy Domu.

Pracownia plastyczno-krawiecka - zadaniem pracowni jest zapoznanie uczestników i zastosowanie przez nich różnych technik z wykorzystaniem różnorodnych materiałów (sznurka, wełny, papieru, szmatki, kleju, ciasta solnego, farby, art. spożywczych, skóry, krepy, piór a także materiałów naturalnych takich jak: szyszek, suszonych kwiatów, nasion, liści) oraz zapoznanie z metodami pracy w gipsie i masie solnej.
Ponad to kształcona jest umiejętność przyszywania guzików, wyszywania, haftowania, przygotowywania kart świątecznych itp.

Pracownia rehabilitacyjna - prowadzi zajęcia ruchowe. Stosowana jest gimnastyka ogólna z uwzględnieniem grupy wiekowej a także indywidualna oraz masaż. Wszechstronna stymulacja poprawia sprawność psychofizyczną, uaktywnia kontakty z innymi ludźmi, pomaga w akceptacji wzajemnych niepełnosprawności.

Pracownia komputerowa - nauka obsługi komputera, nauka pisania liter, gry i zabawy

Pracownia ogrodnicza - celem pracowni jest kształtowanie i utrwalanie podstawowych umiejętności z zakresu uprawy warzyw i kwiatów, uczenie się pracy w zespole z podziałem na zakres wykonywanych czynności.

Dodatkowe formy działań:

 • spotkania integracyjne, okazjonalne, zabawy taneczne - sprzyjające łączeniu uczestników, ich rodzin oraz społeczności lokalnej
 • festyny o zasięgu ponadlokalnym

Wobec uczestników ŚDS prowadzimy działania wspierająco-rehabilitacyjne, które obejmują:

 • trening życia codziennego
 • trening umiejętności spędzania czasu wolnego
 • trening kulinarny
 • trening budżetowy - gospodarowanie środkami finansowymi
 • trening obsługi własnej

Kadrę ŚDS stanowią:

 • terapeuci zajęciowi
 • opiekunowie
 • rehabilitanci
 • psycholog
 • pedagog
 • pracownicy obsługi

Aby zostać uczestnikiem naszego Domu należy:

 • posiadać decyzję administracyjną kierującą do ŚDS (decyzje takie wydaje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przywidzu)
 • wyrazić zgodę na pobyt w ŚDS
 • być gotowym do współpracy oraz czynnie i systematycznie uczestniczyć w zajęciach Domu

 

Biuletyn Informacji Publicznej

epuap

KRONIKA

kronika

Klub Seniora Przywidzki Łabędź+

Projekty POKL

projekty POKL

STOP dla przemocy w rodzinie

Niebieska Linia

KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny