Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Przywidzu

Niezwykła atmosfera radości i zabawy towarzyszyła organizowanemu na terenie Gminy Przywidz Balowi Seniora, który odbył się już kolejny raz 17 października 2015 r. w Sali Bankietowej Zielona Brama w Przywidzu. Wśród uczestników balu byli członkowie Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Przywidzu, Koła Gospodyń Wiejskich w Przywidzu oraz inni seniorzy z terenu Gminy Przywidz. W balu uczestniczył również Pan Stefan Skonieczny – Starosta Powiatu Gdańskiego, Pan Marek Zimakowski -Wójt Gminy Przywidz, Pan Teodor Formela – Przewodniczący Rady Gminy, Pani Barbara Borowska – Skarbnik Gminy Przywidz, Pani Katarzyna Sprusik – Olszewska – Dyrektor Zespołu Szkół w Przywidzu, Pani Krystyna Dziobko – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Marszewskiej Górze, Pan Janusz Jaromin – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przywidzu, Pani Helena Iwanicka – Prezes Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Przywidzu, ksiądz mgr lic. Czesław Hybel- Proboszcz Parafii Przywidz, Pan Marcin Żurek - wydawca Panoramy Pomorza oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przywidzu.

Bal otworzyła uroczyście Pani Katarzyna Mytych – p.o. Kierownik GOPS, Pan Stefan Skonieczny – Starosta Powiatu Gdańskiego oraz Pan Marek Zimakowski - Wójt Gminy Przywidz. Swoje umiejętności muzyczne zaprezentował chór działający przy Kole Gospodyń Wiejskich w Przywidzu. Uczniowie Zespołu Szkół w Przywidzu z Rozetki prowadzeni przez Panią Irenę Wałdoch zaprezentowali występ taneczny. Wszyscy uczestnicy balu dobrze się bawili. Seniorzy po raz kolejny pokazali, że wiek nie stanowi przeszkody w aktywnym spędzaniu czasu wolnego. O oprawę muzyczną podczas imprezy zadbał zespół muzyczny Standard Acoustic, który grał znane przeboje muzyki rozrywkowej. Bal umilił również występ Pana Andrzeja Rosiewicza.                                                                              

Wszyscy seniorzy otrzymali upominki, które zostały ufundowane przez Fundację Państwa Marii i Władysława Ornowskich „Pan Władek” oraz kwiatuszki z krepy przygotowane przez pracowników Zespołu Szkół w Przywidzu.

Biuletyn Informacji Publicznej

epuap

KRONIKA

kronika

Projekty POKL

projekty POKL

ŚDS Marszewska Góra

Środowiskowy Dom Samopomocy w Marszewskiej Górze

STOP dla przemocy w rodzinie

Niebieska Linia

KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny