Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przywidzu realizuje projekt socjalny przygotowany przez Elżbietę Warmowską pracownika socjalnego słuchacza II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny realizowany w ramach Projektu pod nazwą „Nowe specjalności II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania” o specjalności Animator Społeczności Lokalnej.

Projekt socjalny pod nazwą „UŚMIECH PRZYWIDZKICH ŁABĘDZI” powstał, ponieważ na terenie naszej gminy mieszkają osoby, które właśnie teraz w czasie pandemii COVID-19 są całkowicie lub częściowo odcięte od kontaktów społecznych, dla których możliwość wyjścia z domu i spotkania się z innymi ludźmi może nieść ryzyko zachorowania.

 Celem projektu jest zminimalizowanie poczucia osamotnienia podczas pandemii COVID-19 wśród seniorów z klubu seniora „Przywidzki Łabędź+” mieszkających w gminie Przywidz. Projekt realizowany jest dla 10 seniorów w okresie od listopada 2020 roku do lutego 2021 roku.

W ramach projektu zostały przygotowane następujące działania:

 • Organizacja dnia Babci i Dziadka – do działania w ramach partnerstwa przystąpiła Podstawowa Szkoła Specjalna w Warczu, która przygotowała słodki upominek, kartki okolicznościowe oraz film z życzeniami, na którym znalazł się występ sceniczny. Pracownik socjalny przekazał przygotowany podarunek wraz z odtworzeniem filmu z zachowaniem środków bezpieczeństwa w związku z panującą epidemią COVID-19. Podarunek był dostarczony bezpośrednio do domów uczestników projektu 21 stycznia 2021 roku w dzień przypadającego święta Babci.
 • Przygotowanie i rozpowszechnienie folderu informacyjno – edukacyjnego.
  W folderze można znaleźć informacje:
  • z zakresu ochrony i profilaktyki zdrowia w czasie COVID-19,
  • z zakresu ochrony przed nieuczciwymi praktykami oszustów manipulującymi seniorów,
  • o szczepieniach przeciwko COVID -19,
  • o instytucji działających na rzecz wsparcia seniorów,
  • o programie „Wspieraj seniora”,
  • o adresach i telefonach, przydatnych w gminie Przywidz.
 • rozmowy wspierające – zapewnienie pomocy osobom starszym w rozwiązywaniu różnorodnych problemów społecznych. Seniorzy mogą zadzwonić do pracowników socjalnych, którzy pomogą rozwiązać bieżące problemy, ale również wysłuchają, gdy rozmówcy poczują się osamotni w swych domach.

Wszelkich informacji na temat projektu socjalnego udziela Elżbieta Warmowska – pracownik socjalny.

01.jpg 02.jpg z1.jpg

z10.jpg z3.jpg z4.jpg

z7.jpg z8.jpg