Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Przywidzu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przywidzu realizuje projekt socjalny przygotowany przez Elżbietę Warmowską pracownika socjalnego słuchacza II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny realizowany w ramach Projektu pod nazwą „Nowe specjalności II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania” o specjalności Animator Społeczności Lokalnej.

Projekt socjalny pod nazwą „UŚMIECH PRZYWIDZKICH ŁABĘDZI” powstał, ponieważ na terenie naszej gminy mieszkają osoby, które właśnie teraz w czasie pandemii COVID-19 są całkowicie lub częściowo odcięte od kontaktów społecznych, dla których możliwość wyjścia z domu i spotkania się z innymi ludźmi może nieść ryzyko zachorowania.

 Celem projektu jest zminimalizowanie poczucia osamotnienia podczas pandemii COVID-19 wśród seniorów z klubu seniora „Przywidzki Łabędź+” mieszkających w gminie Przywidz. Projekt realizowany jest dla 10 seniorów w okresie od listopada 2020 roku do lutego 2021 roku.

W ramach projektu zostały przygotowane następujące działania:

 • Organizacja dnia Babci i Dziadka – do działania w ramach partnerstwa przystąpiła Podstawowa Szkoła Specjalna w Warczu, która przygotowała słodki upominek, kartki okolicznościowe oraz film z życzeniami, na którym znalazł się występ sceniczny. Pracownik socjalny przekazał przygotowany podarunek wraz z odtworzeniem filmu z zachowaniem środków bezpieczeństwa w związku z panującą epidemią COVID-19. Podarunek był dostarczony bezpośrednio do domów uczestników projektu 21 stycznia 2021 roku w dzień przypadającego święta Babci.
 • Przygotowanie i rozpowszechnienie folderu informacyjno – edukacyjnego.
  W folderze można znaleźć informacje:
  • z zakresu ochrony i profilaktyki zdrowia w czasie COVID-19,
  • z zakresu ochrony przed nieuczciwymi praktykami oszustów manipulującymi seniorów,
  • o szczepieniach przeciwko COVID -19,
  • o instytucji działających na rzecz wsparcia seniorów,
  • o programie „Wspieraj seniora”,
  • o adresach i telefonach, przydatnych w gminie Przywidz.
 • rozmowy wspierające – zapewnienie pomocy osobom starszym w rozwiązywaniu różnorodnych problemów społecznych. Seniorzy mogą zadzwonić do pracowników socjalnych, którzy pomogą rozwiązać bieżące problemy, ale również wysłuchają, gdy rozmówcy poczują się osamotni w swych domach.

Wszelkich informacji na temat projektu socjalnego udziela Elżbieta Warmowska – pracownik socjalny.

 

W dniu 19.12.2019 r. o godzinie 12.00 w  Restauracji Nad Jeziorem w Przywidzu odbyło się spotkanie wigilijne dla osób niepełnosprawnych, bezdomnych, samotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym  z terenu Gminy Przywidz. Spotkanie zorganizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przywidzu. Przy stole  zastawionym tradycyjnymi potrawami wigilijnymi  udział wzięło 80 osób. Wśród licznie zaproszonych gości w spotkaniu udział wziął  Wójt Gminy Przywidz Pan Marek Zimakowski, Przewodniczący Rady Gminy Przywidz Pan Michał Jasiński, Sekretarz Gminy Przywidz Pan Dariusz Czaiński, Skarbnik Gminy Przywidz Pani Barbara Borowska, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Przywidzu Pani Magda Dryll, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Przywidzu Pani Małgorzata Cieszyńska, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultura w Przywidzu Pani Anna Zulewska, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy
w Marszewskiej Górze Pani Anna Kolaska jak również pracownicy i uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Marszewskiej Górze.

Część artystyczną  spotkania Jasełka Bożonarodzeniowe przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Przywidzu pod kierunkiem Pani Doroty Szwichtenberg.

W spotkaniu udział wzięła również I Przywidzka Drużyna Harcerska z  druhną Katarzyną Machut przekazując Betlejemskie Światło Pokoju z tegorocznym hasłem brzmiącym „Światło, które daje moc”. W podziękowaniu za udział w uroczystości Kierownik GOPS w Przywidzu Katarzyna Mytych przekazała harcerzom słodkie upominki z życzeniami Wesołych Świąt.

Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali słodki upominek. Uśmiechy na twarzach wyrażały zadowolenie ze spotkania.

Seniorzy świetnie bawili się podczas sobotniego Balu Seniora, który odbył się 26 października 2019 r w Hali Widowiskowej Arena Przywidz. Na balu bawiło się około 250 seniorów z Gminy Przywidz.

źródło: https://pl-pl.facebook.com/427566207336715/photos/pb.427566207336715.-2207520000../2607649435995037/?type=3&eid=ARCmjna0NFym6cqgPvCnqDFOz4sG7cGDKApqLpRXHO-KuBxoW5KXnDGMKO9F8bUcXCyg2alxP4idfrU3

W Balu uczestniczył również Pan Stefan Skonieczny - Starosta Powiatu Gdańskiego, Pan Marek Zimakowski- Wójt Gminy Przywidz.

Uroczyste otwarcie Balu nastąpiło na Hali Widowiskowo-Sportowej przez Katarzynę Mytych – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przywidzu, Pana Marka Zimakowskiego – Wójta Gminy Przywidz, Pana Stefana Skoniecznego – Starostę Powiatu Gdańskiego.

Wśród wielu ciepłych słów skierowanych do seniorów nie zabrakło również podziękowań za trud oraz pracę skierowanych do osób dzięki, którym przygotowano całą uroczystość czyli Dyrekcji Gminnego Ośrodka Kultury w Przywidzu, Dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Przywidzu, uczniom Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej  w Przywidzu, pracownikom Urzędu Gminy, pracownikom GOPS w Przywidzu. Podczas otwarcia zostało podpisane porozumienie ramowe o współpracy między Sopocką Szkołą Wyższą reprezentowaną przez Kanclerz Sopockiej Szkoły Wyższej Panią Marią Basandowską a Gminą Przywidz reprezentowaną przez Wójta Gminy Przywidz  Pana Marka Zimakowskiego . Po czym wszyscy zaproszeni goście udali się na uroczysty obiad przy suto zastawionym stole.

 Swoje umiejętności wokalne  podczas występu  zaprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Trzepowie - ognisko działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Przywidzu pod kierunkiem Pani Aliny Łoś. Oprawę muzyczną zapewniał zespół muzyczny w składzie Pan Marcin Schuchard oraz Pan Zbigniew Mytkowski, którzy grali znane przeboje muzyki rozrywkowej oraz różne gatunki muzyczne, które trafiły w gusta większości zaproszonych gości. Uczestnicy balu dobrze się bawili. Bal umiliły występy dzieci z zespołu Rozetka – uczniowie Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Przywidzu pod kierunkiem Pani Ireny  Wałdoch, które zostały nagrodzone upominkami oraz gromkimi brawami.

Seniorzy mieli również okazje wysłuchać występu Chóru Przywidz działającego przy Urzędzie Gminy Przywidz oraz GOK w Przywidzu pod kierunkiem dyrygent Pani Katarzyny Chylińskiej.

Wszyscy seniorzy otrzymali upominki przygotowane przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przywidzu, a ufundowane przez Fundację Pan Władek oraz firmę Ziaja.  Podczas Balu zostało rozdanych wiele nagród dla uczestników różnych konkursów tanecznych podczas balu, zostało wyłonionych dwóch seniorów, którzy pełnili funkcję Króla i Królowej Balu.

To szczególny moment, który pozwala docenić i podkreślić potencjał doświadczenia, wartości wiedzy, z których mogą czerpać młode pokolenia. To seniorzy są bowiem źródłem życiowej mądrości, której nabywa się właśnie z upływem lat. Tego typu przedsięwzięcia budują pozytywny wizerunek osób starszych jako aktywnych, zaangażowanych członków społeczeństwa, mających rzeczywisty wpływ na życie społeczne, kulturalne naszej Gminy. Pozytywny odbiór przez seniorów imprezy integracyjnej jaką jest Bal Seniora wskazuje na jej wysoką rangę, ważność i potrzebę corocznej kontynuacji.

 

28 czerwca dzieci  naszej Gminy wraz z rodzicami  oraz opiekunami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przywidzu udały się na jednodniową  wycieczkę na Hel.
Wycieczka obejmowała zwiedzanie Fokarium, w którym zobaczyliśmy wspaniałe występy fok. Zwiedzając  helskie wybrzeże nie mogło zabraknąć spaceru po plaży brzegiem morza. Następnie uczestnicy wycieczki udali się do Muzeum Obrony Wybrzeża (Helski Kompleks Muzealny), w którym mogli zapoznać  się z historią polskiej wojny  obronnej w 1939 r. i zwiedzić unikatowe obiekty militarne. W lesie obok w urządzonym skansenie militarnym można było zobaczyć armaty, miny, torpedy oraz tabór kolejowy. Po intensywnym zwiedzaniu helskiego wybrzeża i jego historii, dzieci wraz z rodzicami regenerowały siły ciepłym posiłkiem.
Uczestnicy wycieczki byli bardzo zadowoleni ze zwiedzania malowniczych zakątków helskich, spędzając swój czas bardzo  miło i aktywnie.

Niezwykła atmosfera radości i zabawy towarzyszyła organizowanemu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na terenie Gminy Przywidz Balowi Seniora, który odbył się już kolejny raz 14 października 2017 r. w patio Hali Widowiskowo - Sportowej w Przywidzu. Wśród uczestników balu byli członkowie Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Przywidzu oraz seniorzy z terenu Gminy Przywidz.

GRUPA- zdjęcie z zasobów Panoramy Pomorza -

 

W balu uczestniczył również Pan Stefan Skonieczny – Starosta Powiatu Gdańskiego, Pani Barbara Bałka z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Pani Anna Staruszkiewicz Prezes Fundacji Forum w Gdańsku, Pan Marek Zimakowski -Wójt Gminy Przywidz, Pan Dariusz Czaiński – z-ca Wójta Gminy Przywidz, Pan Teodor Formela – Przewodniczący Rady Gminy, Pani Katarzyna Sprusik – Olszewska – Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Przywidzu, Pani Anna Kolaska – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy
w Marszewskiej Górze, Pani Anna Zulewska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Przywidzu, Pani Jolanta Bociańska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Somoninie, Pani Bożena Jasińska – Prezes Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Przywidzu, ksiądz mgr lic. Czesław Hybel- Proboszcz Parafii Przywidz, Pan Marcin Żurek - wydawca Panoramy Pomorza, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przywidzu oraz wolontariusze i pracownicy Szkoły Podstawowej w Przywidzu

Uroczyste otwarcie Balu nastąpiło na Hali Widowiskowo – Sportowej przez Panią Katarzynę Mytych – Kierownika GOPS w Przywidzu, Pana Marka Zimakowskiego - Wójta Gminy Przywidz, Pana Stefana Skoniecznego – Starostę Powiatu Gdańskiego oraz księdza mgr lic. Czesława Hybel- Proboszcza Parafii Przywidz na Hali Widowiskowo – Sportowej. Wśród wielu ciepłych słów skierowanych do Seniorów nie zabrakło również podziękowań za trud oraz pracę skierowanych do osób dzięki, którym przygotowano całą uroczystość czyli Dyrekcji, pracownikom, uczniom Szkoły Podstawowej w Przywidzu, pracownikom Urzędu Gminy w Przywidzu, Kierownikowi wraz z pracownikami ŚDS w Marszewskiej Górze oraz pracownikom GOPS w Przywidzu. Po czym wszyscy zaproszeni goście udali się na uroczysty obiad przy suto zastawionym stole.

Swoje umiejętności wokalne zaprezentowali podczas występu  uczniowie Szkoły Podstawowej w Przywidzu prowadzeni przez Panią Ewę Bradtke oraz Panią Grażynę Bach – Żelewską spotykając się z gromkimi brawami publiczności. O oprawę muzyczną podczas imprezy zadbał zespół muzyczny w składzie Pan Marcin Schuchard oraz Pan Zbigniew Mytkowski, którzy grali znane przeboje muzyki rozrywkowej oraz różne gatunki muzyczne, które trafiły w gusta większości zaproszonych gości. Uczestnicy balu dobrze się bawili. Seniorzy po raz kolejny pokazali, że wiek nie stanowi przeszkody w aktywnym spędzaniu czasu wolnego. A najlepszym przykładem tego jest fakt, iż Królową Balu została Pani Gertruda Labuda 97 letnia mieszkanka Gminy Przywidz. Bal umiliły również występy samych seniorów, które zostały nagrodzone upominkami oraz gromkimi brawami. Zabawa trwała do późnych godzin popołudniowych, a jej zakończenie przyniosło niedosyt i oczekiwania na kolejne takie spotkania.                                                                        

Wszyscy seniorzy otrzymali upominki przygotowane przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przywidzu.

Tego typu przedsięwzięcia budują pozytywny wizerunek osób starszych jako aktywnych, zaangażowanych członków społeczeństwa, mających rzeczywisty wpływ na życie społeczne, kulturalne naszej Gminy. Pozytywny odbiór przez seniorów imprezy integracyjnej jaką jest Bal Seniora wskazuje na jej wysoką rangę, ważność i potrzebę corocznej kontynuacji.

 

Niezwykła atmosfera radości i zabawy towarzyszyła organizowanemu na terenie Gminy Przywidz Balowi Seniora, który odbył się już kolejny raz 17 października 2015 r. w Sali Bankietowej Zielona Brama w Przywidzu. Wśród uczestników balu byli członkowie Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Przywidzu, Koła Gospodyń Wiejskich w Przywidzu oraz inni seniorzy z terenu Gminy Przywidz. W balu uczestniczył również Pan Stefan Skonieczny – Starosta Powiatu Gdańskiego, Pan Marek Zimakowski -Wójt Gminy Przywidz, Pan Teodor Formela – Przewodniczący Rady Gminy, Pani Barbara Borowska – Skarbnik Gminy Przywidz, Pani Katarzyna Sprusik – Olszewska – Dyrektor Zespołu Szkół w Przywidzu, Pani Krystyna Dziobko – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Marszewskiej Górze, Pan Janusz Jaromin – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przywidzu, Pani Helena Iwanicka – Prezes Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Przywidzu, ksiądz mgr lic. Czesław Hybel- Proboszcz Parafii Przywidz, Pan Marcin Żurek - wydawca Panoramy Pomorza oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przywidzu.

Bal otworzyła uroczyście Pani Katarzyna Mytych – p.o. Kierownik GOPS, Pan Stefan Skonieczny – Starosta Powiatu Gdańskiego oraz Pan Marek Zimakowski - Wójt Gminy Przywidz. Swoje umiejętności muzyczne zaprezentował chór działający przy Kole Gospodyń Wiejskich w Przywidzu. Uczniowie Zespołu Szkół w Przywidzu z Rozetki prowadzeni przez Panią Irenę Wałdoch zaprezentowali występ taneczny. Wszyscy uczestnicy balu dobrze się bawili. Seniorzy po raz kolejny pokazali, że wiek nie stanowi przeszkody w aktywnym spędzaniu czasu wolnego. O oprawę muzyczną podczas imprezy zadbał zespół muzyczny Standard Acoustic, który grał znane przeboje muzyki rozrywkowej. Bal umilił również występ Pana Andrzeja Rosiewicza.                                                                              

Wszyscy seniorzy otrzymali upominki, które zostały ufundowane przez Fundację Państwa Marii i Władysława Ornowskich „Pan Władek” oraz kwiatuszki z krepy przygotowane przez pracowników Zespołu Szkół w Przywidzu.

Biuletyn Informacji Publicznej

epuap

KRONIKA

kronika

Klub Seniora Przywidzki Łabędź+

Projekty POKL

projekty POKL

Skuteczna pomoc społeczna w Gminie Przywidz

skuteczna pomoc

STOP dla przemocy w rodzinie

Niebieska Linia

KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny