Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Przywidzu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Przywidzu informuje, że w dniu 05 lutego 2013r. będzie wydawana żywność w ramach programu PEAD 2013 ? ?dostarczanie żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej?.

Uprawnionymi do otrzymania żywności są osoby i rodziny korzystające z pomocy tutejszego ośrodka pomocy społecznej, których dochód:

  • na osobę samotnie gospodarującą nie przekracza kwoty 813,00 zł netto,
  • dla rodzin tam gdzie dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 684,00 zł netto.

Ponadto informujemy iż osoby , które do tej pory nie korzystały z pomocy tutejszego ośrodka a chciałyby otrzymać żywność zobowiązane są do dostarczenia zaświadczenia o dochodach netto za ostatni miesiąc tj. za styczeń 2013r.

Biuletyn Informacji Publicznej

epuap

KRONIKA

kronika

Projekty POKL

projekty POKL

ŚDS Marszewska Góra

Środowiskowy Dom Samopomocy w Marszewskiej Górze

STOP dla przemocy w rodzinie

Niebieska Linia

KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny