Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Przywidzu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przywidzu informuje,

że w dniu 20 sierpnia 2012 roku.będzie wydawana żywność w ramach programu PEAD 2012 - "Dostarczanie żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej".

Uprawnionymi do otrzymania żywności są osoby i rodziny korzystające z pomocy tutejszego ośrodka pomocy społecznej, których dochód

  • na osobę samotnie gospodarującą nie przekracza kwoty 715,50 zł netto,
  • a dla rodzin tam gdzie dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 526,50 zł netto.

Ponadto informujemy iż osoby , które do tej pory nie korzystały z pomocy tutejszego ośrodka a chciałyby otrzymać żywność zobowiązane są do dostarczenia zaświadczenia o dochodach netto za ostatni miesiąc tj. lipiec 2012r.

Biuletyn Informacji Publicznej

epuap

KRONIKA

kronika

Projekty POKL

projekty POKL

ŚDS Marszewska Góra

Środowiskowy Dom Samopomocy w Marszewskiej Górze

STOP dla przemocy w rodzinie

Niebieska Linia

KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny